Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

 

Klauzula Informacyjna MOK Terespol zgodna z RODO

Klauzula informacyjna MOK Terespol zgodna z RODO


W dniu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczyna być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
Uprzejmie informujemy wszystkich Państwa, iż Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu dostosował do wytycznych RODO wewnętrzną Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Politykę Bezpieczeństwa Informacji, Politykę Zarządzania Systemem Informatycznym oraz wprowadził ogólnodostępną Klauzulę informacyjną.


Klauzula informacyjna MOK TERESPOL
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w MOK Terespol jest Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu , ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol. tel. 833752265; 507170018, e-mail: mokterespol@wp.pl reprezentowany przez Dyrektora: Annę Pietrusik.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dariusz Padała (Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego - www.cbi24.pl). Można się z nim skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: inspektor@cbi24.pl 
3. Celem przetwarzania danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacja wycieczek, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, wynajmu sal i sprzętu, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane osobowe (imię i nazwisko) oraz wizerunek (zdjęcie) uczestnika zajęć edukacyjnych, wycieczek, konkursów, zawodów sportowych, imprez, itp. odbywających się w MOK Terespol oraz poza nim, na podstawie wyrażonej zgody w oświadczeniu, mogą być publikowane w artykułach na stronie internetowej MOK (http://mokterespol.com), profilach społecznościowych MOK (np. Facebook) oraz w mediach. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych będzie przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w zakresie niezbędnym do realizacji wspólnych przedsięwzięć tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od uczestnika tych przedsięwzięć.

Informacje

Liczba wyświetleń: 352
Utworzono dnia: 11.06.2018

Historia publikacji

  • 29.04.2020 14:38, Administrator
    Edycja strony: Klauzula Informacyjna MOK Terespol zgodna z RODO
  • 15.10.2019 16:26, Administrator
    Edycja strony: Klauzula Informacyjna MOK Terespol zgodna z RODO
  • 15.10.2019 16:25, Administrator
    Edycja strony: Klauzula Informacyjna MOK Terespol zgodna z RODO